EMDR för trauma, panikångest och fobier

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en psykoterapiform med kognitiva inslag, som psykologen Francine Shapiro utvecklade i USA 1989 när hon arbetade med traumatiserade ex-soldater som deltagit i Vietnamkriget. EMDR är används i behandlingen av bl. annat PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom). Den bilaterala stimuleringen av vänster och högersida av hjärnan startar en process av desensibilisering …

Psykoterapin ger röst till stumma känslor

Psykoterapin är ett sätt att ge röst till stumma känslor. Terapirummet är en trygg plats att tillsammans med en annan person reflektera över vem man är. I mötet med en terapeut ger vi även uttryck åt vår inre dialog. Ibland söker vi en terapeut vid en kris eller när vi känner att våra egna krafter …