EMDR för trauma, panikångest och fobier

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en psykoterapiform med kognitiva inslag, som psykologen Francine Shapiro utvecklade i USA 1989 när hon arbetade med traumatiserade ex-soldater som deltagit i Vietnamkriget. EMDR är används i behandlingen av bl. annat PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom). Den bilaterala stimuleringen av vänster och högersida av hjärnan startar en process av desensibilisering av de traumatiska minnena. Den bilaterala stimuleringen sker på olika sätt: ögonrörelse, tappning och även auditivt.

EMDR – terapi består av olika faser.  Först gör psykoterapeuten tillsammans med klienten en bedömning av klientens historia och hur trauman påverkar hens liv. I nästa fas undersöker klienten tillsammans med terapeuten olika strategier för att hantera starka känslor. Jag brukar rekommendera att klienten innan vi börjar med själva behandlingsfasen tränar mindfullness eller avslappning.

Därefter visualiserar klienten en bild som bäst representerar den traumatiska situationen och klienter formulerar vilka negativa tankar (kognitioner) hen kopplar till bilden. Efter detta föreslår terapeuten att klienten skapar positiva tankar (önskade kognitioner) som kan kopplas till bilden. Under samma fas formulerar klienten vilka känslor och kroppsliga förnimmelser hen associerar till bilden.

Under nästa fas, bearbetning/exponering visualiserar klienten den valda bilden av traumat medan hen följer med ögonen terapeutens handrörelser. Handrörelserna varar mellan 20 och 30 sekunder. Behandlingssekvenserna (sets) upprepas flera gånger under sessionen tills klienten upplever att de obehagliga känslorna associerade till traumat/bilden minskar i intensitet. Det kan ta flera sessioner innan klienten kan ”desensibilisera” minnen. Här arbetar man också med hur de kognitioner, de känslor och de kroppsliga förnimmelserna associerade till traumat förändras under sessionen.

EMDR aktiverar hjärnans självläkning förmåga. Under behandlingen kan olika traumatiska situationer dyka upp. Behandlingen avslutas när minnena av traumat inte längre utgör ett hinder i klientens liv. Man kan även använda EMDR eller inslag av EMDR i behandling av panikångest, fobier och även i behandling av depressioner. EMDR- terapi används både med vuxna klienter och med barn. En EMDR-session är oftast längre (90 minuter) än en vanlig terapisession (50 – 60 minuter) På Internet kan man hitta mycket material både svenska och på engelska, om EMDR.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *