Hypnos är ett samlingsnamn för olika sätt att försätta sig i ett alternativt medvetandetillstånd som kallas trance. Ordet ”hypnos” härstammar från antik grekiska ὕπνος som betyder sömn. Hypnos är ett mentalt tillstånd som vi kan uppleva när vi dagdrömmer eller när vi är djupt koncentrerade på något. 

I klinisk hypnos använder man hypnos som redskap för att behandla olika typer av både psykologiska och fysiska symtom: smärtkontroll, magtarmbesvär, stress, sömnsvårigheter, ångest, etc. Man kan även arbeta med självhypnos hemma.

Enligt Patientsäkerhetslag (2020:659) får endast legitimerad behandlare i ett vårdyrke använda hypnos i sin kliniska verksamhet. Till kategorin legitimerad behandlare räknas läkare, psykolog, leg. psykoterapeut, arbetsterapeut, sjukgymnast, sköterska, tandläkare och även personal underställd legitimerad behandlare. Min legitimationsgrundandeutbildning gav mig hypnoskompetens. Jag har arbetat med hypnos sen 1994.