Jag är född i Uruguay 1949 och jag kom till Sverige 1976 som politisk flykting. I Uruguay arbetade jag som journalist och läste litteraturvetenskap på universitetet.

År 1985 tog jag socionomexamen vid Socialt Institutet i Göteborg och påbörjade min första familjeterapiutbildning vid Folkuniversitetet. Mellan 1991 och 1992 utbildade jag mig till symbolterapeut. År 1998 tog jag min psykoterapeutlegitimation (på psykodynamisk grund och med hypnoskompetens).

År 2000 fick jag det internationella EMDR certifikat. Dessutom har jag 2004 gått introduktionskursen i KBT och år 2009 slutförde jag handledarutbildningen på Socialt Institutet vid Göteborgs universitetet. Mellan 2014 och 2015 gick jag på Kortidsterapiutbildningen på psykoanalytisk grund på GPI i Göteborg.

Jag har varit anställd som kurator inom BUP och Vuxenpsykiatrin och sen 1993 är jag privatpraktiserande psykoterapeut. Sedan år 2000 tills nu arbetar jag familjerådgivare för olika kommuner.

Vid sidan av min kliniska verksamhet har jag skrivit två böcker ”Efter vårt vi” och ”Längs dunkla kärleksstigar” som har blivit utgivna av resp. Ica-Förlaget och Ekström & Garays förslag

Jag arbetar både på svenska och på spanska och möjlighet att arbeta terapeutiskt på engelska finns.