Psykodynamisk psykoterapi lägger fokus på mötet mellan terapeuten och klienten med syftet att utforska klientens livshistoria, tankar och känslor. En grundförutsättning för ett djupt möte är att klienten känner sig förstådd och accepterad av terapeuten. Det är den tillitsfulla relationen mellan terapeuten och klienten som ger psykodynamisk psykoterapi en läkande effekt.

Klienten tillsammans med terapeuten utforskar sin inre värld och sina livsmönster. På det sättet kan klienten skapa ett sammanhang och ge mening till sina känslor, tankar och till sitt beteende. Till skillnad från andra terapiformer, används inte inom psykodynamisk psykoterapi några manualer eller standardiserade lösningar: varje möte mellan klienten och terapeuten är unikt och oförutsägbart.

Psykodynamisk psykoterapi hjälper klienten att förstå sig själv under personliga kriser och även att tillsammans med en terapeut reflektera över existentiella frågor.