Livet är oförutsägbart och förändringar är konstanta. Vi behöver inte bara betrakta förändringarna som negativa men det hjälper oss att prata med någon annan om hur vi upplever livets skiftande landskap.

Ibland behöver vi reflektera över vilka strategier vi använder när vi inte kan påverka det som drabbar oss. Stödsamtal ger oss möjlighet att göra ”pratbart” vår inre dialog när vi möter livets ofrånkomliga förändringar. Stödsamtal skapar ett sammanhang att förutsättningslöst betrakta vår tillvaro även när vi upplever stillhet i våra dagar.